« BJMK | Tavas izaugsmes spārni

Par Projektu   |   Projekta Gaita   |   Spēles   |   Atbalstītāji un Patroni

Projekts “Zaļais spogulis” ir jauniešu iniciatīvas projekts, kas tiek īstenots Eiropas programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros.

Projekta mērķis ir radīt jaunas, oriģinālas galda ekospēles, tādējādi caur dabai draudzīgām aktivitātēm pievēršot iesaistītos jauniešus iespējamajai nākotnes profesijai vai nodarbei. Šobrīd jau izgudrotas un top septiņas dažādas ekospēles – katra spēle ir ekoloģiska vai nu spēles tapšanā pielietoto materiālu ziņā vai arī pieskaras kādai no dabas un ekoloģijas tēmām. Visas spēles izdomājuši un izstrādājuši bērni un jaunieši vecumā no 13 līdz 23 gadiem.

Spēļu idejas tapa speciāli projekta ietvaros organizētā treniņprogrammā “Ekobrāļi”: treniņprogrammas laikā tapa spēļu aptuvens dizains un noteikumi. Pēc šiem materiāliem tapa spēļu grafiskais attēlojums, lai tālāk tās varētu nodot ražošanā galdniecībā, bet materiālus, kuriem nepieciešama apdruka – tipogrāfijā.

Paralēli tam regulāri notiek arī spēļu izspēlēšana testa grupās – lai pēc iespējas pilnvērtīgāk izstrādātu noteikumu detaļas.
Kad visas spēles būs gatavas lietošanai, tās tiks izvietotas gan BJMK, gan citos sabiedriskos objektos Jelgavā, lai tās varētu izmēģināt un novērtēt plašāk.

Pagaidām katra no spēlēm top vienā īpašā signāleksemplārā: tiek domāts par katras spēles izskatu, lai tā būtu ne tikai spēlējama, bet reizē arī kalpotu kā interesants dizaina objekts – tāpēc spēles top palielinātos formātos.

Projektam “Zaļais spogulis” īpaši izveidotajā mājaslapas sadaļā, kur var tuvāk iepazīties ar projekta gaitu. Tiks publicētas arī gatavo spēļu fotogrāfijas un detalizēti noteikumi, kā arī katras spēles atrašanās vieta. Šobrīd iespējams iepazīties ar katras spēles ideju un tās autoriem.

Projekts sākās 2010. gada jūlijā, ražošanas un īstenošanas aktivitātes noslēgsies 2011. gada februāra beigās, bet arī pēc tam turpināsies spēļu un projekta rezultātu popularizēšana.

Saites uz līdzšinējām publikācijām:

http://www.zz.lv/portals/lietotaju_raksti/raksts.html?xml_id=24123
http://www.jelgavnieki.lv/?act=10&art=17975

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvērtās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.