« BJMK | Tavas izaugsmes spārni

Biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” (BJMK) ir organizācija, kas dibināt 2004. gadā ar mērķi bērnos un jauniešos radīt interesi par mūziku, dot iespēju būt aktīviem un neatkarīgi no sociālās situācijas darboties mūzikas jomā.

BJMK vērtības ir solidaritāte, ne-diskriminācija, iekļaujoša vide bērniem un jauniešiem, tādēļ laika gaitā biedrība sniedz pievienoto vērtību bērnu un jauniešu izaugsmē un attīstībā ne tikai caur mūziku, bet arī veidojot apstākļus un pasākumus, kas ir draudzīgi to pilnvērtīgai attīstībai un sevis kā sabiedrībai piederīgu locekļu apzināšanai.

Savos 15 darbības gados BJMK ir izaugusi par nopietnu un spēcīgu bērnu un jauniešu intereses aizstāvošu organizāciju. BJMK daudzus gadus aktīvi iesaistās sociāli nozīmīgos un brīvprātīgā darba projektos.

BJMK piedāvā bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm saturīgi un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku: gan muzicējot, gan organizējot dažādus pasākumus, tematiskos vakarus, koncertus, kā arī popularizē dažāda veida brīvprātīgo darbu bērniem un jauniešiem. Tiek piedāvātas neformālās izglītības aktivitātes- nometnes, projektu darbnīcas, meistarklases, lekcijas.

Mūsu projektu pieredze

Līdz šim esam darbojušies dažādās projektu programmās, kas sakrīt ar mūsu un mūsu mērķa grupas interesēm vai arī ir vērstas uz vietējās jauniešu kopienas stiprināšanu un tās spēju vairošanu.

  • Esam īstenojuši vairākas starptautiskas jauniešu apmaiņas, ar mērķi izglītot jauniešus 8 mūžizglītības kompetencēs; apmaiņu galvenā  tēma parasti bijusi mūzika (programma “Jaunatne darbībā”, kā partneri arī “Erasmus+”).
  • Īstenoti vismaz 10 Eiropas Brīvprātīgā darba projekti (individuāli un grupu brīvprātīgā darba projekti, programmas “Jaunatne Darbībā”, “Erasmus+,  Eiropas Solidaritātes Korpuss), kuru mērķi bijis gan sniegt Eiropas jauniešiem iespēju gūt dažādas prasmes, gan caur šo procesu veidot paliekošu ieguldījumu sabiedrības labā, iesaistot ap 50 Eiropas brīvprātīgā darba projektu dalībniekus.
  • Īstenoti vairāki projekti pilsoniskās aktivitātes un iekļaušanas jomā SIF adminstrētās programmās
  • Regulāri piedalāmies Jelgavas domes Biedrību un nodibinājumu atbalsta fonda finansētos projektos, parasti īstenojot 2 šādus nelielus vietēja mēroga projektus gadā.
  • Veidojam un īstenojam projektus dažādās kultūras programmās: gan Jelgavas Pilsētas Kultūras programmā, gan Zemgales kultūras programmā (VKKF un Latvijas Meži), izveidojot aranžijas un apdares Zemgales tautas dziesmām; gan esam aktīvi veidojot projektu idejas un pieteikumus VKKF programmās.
  • Vietējā mērogā vismaz divreiz gadā iesaistām bērnus un jauniešus vides sakopšanas talkās; mācām ilgtspējīgu attieksmi pret vidi.
  • Ar koncertdarbību esam īstenojuši labdarības koncertus un  atbalstījuši VSAC “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” un “Jelgava”, arī slimnīcu “Ģintermuiža’ un “Jelgavas pilsētas slimnīcu”; tāpat esam sadarbojušies ar Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas nodaļu un ar Jelgavas pensionāru biedrību, Jelgavas Invalīdu biedrību, Jelgavas Integrācijas pārvaldi – sniedzot savu brīvprātīgu ieguldījumu ar koncertiem.

Mūsu misija ir vienot sabiedrību un stiprināt personības caur mūziku.
Mūsu vīzija ir būt par alternatīvu radošo jauniešu centru, un tas ir mērķis, kas visu laiku tiek pilnveidots un ir nepārtrauktā attīstībā.