« BJMK | Tavas izaugsmes spārni

Simon

Saimons ir pirmais BJMK brīvprātīgais no Lielbritānijas. Viņš ir arī vienīgais no mūsu brīvprātīgajiem, kas pārvalda vismaz 4 mūzikas instrumentus un ir piedalījies grieķu klasiskās vārdnīcas sastādīšanā. Un zina latīņu valodu.
Saimonam ir plašs interešu loks un lielisks kontakts ar BJMK jauniešiem, ar kuriem kopā viņš savā angļu mierā iedzer tēju zem kāda no Jelgavas kokiem.
Saimons atrod laiku, lai parunātu ar katru un ikvienu, un ja Tevi interesē sarunas labā angļu valodā, kopīga muzicēšana vai vienkārši laba kompānija- meklē Saimonu!
Turpinājumā te sekos Saimona Latvijas iespaidu stāsti.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvērtās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.