« BJMK | Tavas izaugsmes spārni

Nicolas

Nicolas piedalījās BJMK Eiropas Brīvprātīgā darba projektā Let’s Rock! 2009. gada vasarā. Papildus dažādiem ikdienas darbiem saistībā ar mūzikas aparatūru, Nicolas nolēma arī izmēģināt savas iemaņas demo ierakstu veikšanā. Šajā laikietilpīgajā procesā piedalījās Jelgavas grupa „On The Roof”, kas ar Nicolas palīdzību ierakstīja 4 dziesmas, ko Nicolas pēc aizbraukšanas no Latvijas cītīgi apstrādāja. Papildus tam – vienai no dziesmām Nicolas arī pats uzfilmējis un samontējis nenopietnu, bet uzjautrinošu video klipu.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvērtās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.