« BJMK | Tavas izaugsmes spārni

David

Sveiki!
I’m David, from France, I will be volunteer worker in BJMK for 9 months. My mission here is to look after the rehearsal studios and to organize events for BJMK.
I’m glad to be here, to discover new ways of thinking and doing, and of course to share music because I am a bass guitar player.
Tiksimies driz BJMK !

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvērtās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.