« BJMK | Tavas izaugsmes spārni

Arda

Savas atrašanās laikā Latvijā 2010. gadā, Arda fotografēja to, kas viņam šķita interesants un aizraujošs.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvērtās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.